praglamžyti

praglamžyti
praglámžyti tr. pratrinti, praskalbti: In greitųjų praglámžiau [marškinius], ir bus gerai tam rozui Ut. Truputį praglámžyk rūbus, vis bus baltesni Skdt. Šiandiej graži diena, tai reiks rūbai praglámžyt Vžns. \ glamžyti; apglamžyti; įglamžyti; išglamžyti; nuglamžyti; paglamžyti; praglamžyti; priglamžyti; suglamžyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apglamžyti — tr. 1. kiek suglamžyti, sulamdyti: Išeiginiai marškiniai da nejuodi, tik apglamžyti Slm. | refl.: Ta tavo skarelė tokia apsiglamžiusi Jnšk. 2. KII302 iš visų pusių, aplinkui glamžyti, apkamšyti: Su ypatingu rūpestingumu kalvienė apglamžė patalus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glamžyti — glamžyti, o, ė r., glamžyti, glam̃žo, glam̃žė suv., ž. 1. tr. lamdyti, mankyti, gniaužyti, gumulti, raukšlėti, spaudyti, lankstyti: Glam̃žo popierą Dkš. Akys mirksėjo, viena ranka glamžė kepurę, o kitą nežinia buvo kur dėti P.Cvir. Skepetą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išglamžyti — tr. 1. smarkiai glamžyti, suglamžyti: Tik labai neišglamžyk padalkų Pc. | prk.: Išglamžė mus vargas kai drobę Prng. 2. išskalbti, išmazgoti: Jau visą žlugtą išglamžiau Glv. Ar jau išglamžei marškinius? Kkl. Šiokiu miešimu apipilk odas ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuglamžyti — žr. išglamžyti 1: Ji atnešė tą žolynėlį visai sveiką ir nenuglamžytą rš. glamžyti; apglamžyti; įglamžyti; išglamžyti; nuglamžyti; paglamžyti; praglamžyti; priglamžyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paglamžyti — 1. tr. kiek glamžyti, patrinti: Paglamžyk gerai rūbus, kad šarmai išeitų Ds. 2. tr., intr. kiek glamžyti, traukyti (pečiais): Paglamžo pečiais, ir tiek Vaižg. 3. kiek niurkyti, daužyti: Paglamžyk tu jį daugiau, kad atsimintų Ds. glamžyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priglamžyti — tr. 1. priskalbti, primazgoti: | refl. tr.: Anyta liepė martelei prisglamžytie rūbų žlugtį Tvr. 2. smarkiai glamžyti, privarginti: Neisiu kluonan – gana mane perniai priglamžė, da tik atsipeikėjau Ml. glamžyti; apglamžyti; įglamžyti; išglamžyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suglamžyti — tr. 1. sulamdyti, sugniaužyti: Suglam̃žė knygą mano Dkš. Kam suglamžaĩ gumaškas, popieras? J. Besivaliodamas gerą drobužį suglam̃žė Užv. Atėjo suglamžytais, kaip iš karvės gerklės ištrauktais, drabužiais Sml. | refl.: Senio veidas iš pykčio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įglamžyti — tr. glamžant įgrūsti, įkišti: Rūbai buvo tokie ploni, kad į riešuto kevalą įglamžyt galėjai Jrk97. glamžyti; apglamžyti; įglamžyti; išglamžyti; nuglamžyti; paglamžyti; praglamžyti; priglamžyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”